A asociación APADER informa sobre a súa política de privacidade sobre o tratamento e protección dos datos persoais dos usuarios que poden ser recollidos durante a navegación a través do sitio web https://apader.org.

Neste sentido, a Asociación APADER garante o cumprimento da normativa vixente sobre a protección dos datos persoais, reflectida na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía de dereitos dixitais (LOPD GDD). Tamén cumpre o Reglamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 sobre a protección das persoas físicas (RGPD).

O uso do sitio web implica a aceptación desta política de privacidade e as condicións incluídas no aviso legal.

Identidade do responsable:
Entidade: Asociación APADER.
CIF: G15051741.
Enderezo: Lugar de REGOA 6, 15358, Cedeira, A Coruña – España.
Correo electrónico: Apader@apader.es.
Sitio web: https://apader.org.
Principios aplicados no procesamento de datos
No tratamento dos seus datos persoais, o titular aplicará os seguintes principios que cumpran os requisitos da nova Regulación Europea de Protección de Datos (RGPD):

Principio de licitude, lealdade e transparencia: o titular sempre requirirá o consentimento para o tratamento de datos persoais que poden ser para un ou máis fins específicos sobre os que o propietario informará ao usuario previamente con transparencia absoluta.
Principio de minimización de datos: o titular solicitará só os datos estrictamente necesarios para os efectos ou fins que os soliciten.
Principio de limitación do período de conservación: o titular manterá datos persoais recollidos durante o tempo estrictamente necesario para o propósito ou propósito do tratamento. O titular informará ao usuario do período de conservación correspondente segundo o propósito.
No caso das subscricións, o titular revisará periódicamente as listas e eliminará os rexistros inactivos por un tempo considerable.
Principio de integridade e confidencialidade: os datos persoais recollidos serán tratados de tal xeito que a súa seguridade, confidencialidade e integridade estea garantida.
O titular ten as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou o uso indebido dos datos dos seus usuarios por parte de terceiros.
Obtención de datos persoais
Para navegar por https://apader.org non é necesario que facilites ningún dato persoal.

Dereitos
O propietario infórmalle que sobre os seus datos persoais ten dereito a:

Solicite o acceso aos datos almacenados.
Solicitar unha rectificación ou cancelación.
Solicite a limitación do seu tratamento.
Opoñerse ao tratamento.
Non pode exercer o dereito á portabilidade dos datos.

O exercicio destes dereitos é persoal e, polo tanto, debe ser exercido directamente polo interesado, solicitándoo directamente ao propietario, o que significa que calquera cliente, suscriptor ou colaborador que facilitou os seus datos nalgún momento, pode dirixirse a Asociación de Asociación e Solicitar información sobre os datos que almacenou e como os obtivo, solicitar a rectificación deles, opoñerse ao tratamento, limitar o seu uso ou solicitar a cancelación destes datos nos ficheiros do propietario.

Para exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición que ten que enviar un correo electrónico a Apader@apader.es xunto co dereito válido como fotocopia de D.N.I. ou o equivalente.

Ten dereito a ter eficaz a tutela xudicial e presentar unha reclamación antes da autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se considera que o tratamento de datos persoais que se refiren infrinxe a regulación.

Propósito do procesamento de datos persoais
Cando se conecta ao sitio web para enviar un correo electrónico ao propietario, subscribe ao seu boletín informativo, está facilitando a información persoal a partir da cal a persoa responsable é a Asociación de Asociación. Esta información pode incluír datos persoais como a súa dirección IP, nome e apelidos, enderezo físico, enderezo de correo electrónico, número de teléfono e outra información. Ao facilitar esta información, dá o teu consentimento para que a túa información sexa compilada, utilizada, xestionada e almacenada por Asociación de APADER – só como se describe no aviso legal e nesta política de privacidade.

Os datos persoais e o propósito do tratamento do propietario son diferentes segundo o sistema de captura de información:

Hai outros fins polos que o propietario trata sobre datos persoais:

Para garantir o cumprimento das condicións recollidas no aviso legal e na lei aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axudan a este sitio a garantir a confidencialidade