Estreamos nova Furgoneta

En Setembro de 2020, saliu a Convocatoria de Subvencións destinadas á realización de Programas de Interés Xeral para fins de Carácter Social, con cargo á asignación tributaria do 0,7% do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, presentamos a nosa Solicitude na cual solicitabamos dita Subvención para a adquisición dunha nova furgoneta para realizar os traslados de nosos Usuarios.

Dita solicitude aprobousenos e polo tanto concedida a axuda por parte da Xunta de Galicia, e xunto con unha colaboración recibida por parte da empresa Maisvento e a nosa propia financiación adquireuse unha nova Furgoneta.

Dita furgoneta no la entregaron o pasado mes de Maio, e este mércores unha parte de nosos usuarios foron de paseo estrenar dita furgoneta.