Firmase un convenio co Concello de Cedeira

O pasado Venres 4 de Septembro do 2020, foi firmado o Convenio de Colaboración entre o Concello de Cedeira e a Asociación APADER. Dito Convenio servirá para a colaboración por parte do Concello na financiciación dos gastos de funcionamento da Asociación APADER, concretamente os gastos de persoal da Asociación