Colaboración

“Axudar a algén en dificultade, é o comezo da divilización”.